Bài Học Cuộc Sống 

Nhìn mặt bắt hình dong – Có ngày bạn sẽ phải hối hận đấy

Bước vào một nhà hàng sang trọng, lão nông lập tức bị cô phục vụ xinh xắn đuổi thẳng. Nhưng những gì diễn ra vào sáng hôm sau có lẽ đã khiến cô gái đó cả đời không dám quên. Cổ nhân có câu: “Người bất khả mạo tướng, hải thủy bất khả đấu lượng” – câu này có nghĩa... xem chi tiết