Lời Phật Dạy 

Nghiệp báo luôn đeo đuổi cuộc đời mỗi người

Nghiệp báo tuy không có hình tướng cụ thể, không ai có thể trông thấy được, nhưng nó có sức mạnh chi phối lạ thường. Khi xưa, Phật còn tại thế, một thanh niên vì thấy sự bất bình đẳng và những sai biệt trong xã hội nên muốn tìm ra sự thật của kiếp người. Anh đã thưa hỏi... xem chi tiết