Lời Phật Dạy 

Khi bạn càng mềm lòng, người khác càng tham lam vô độ hơn

Bạn càng lùi bước, người khác lại càng tàn nhẫn hơn, càng muốn đuổi cùng giết tận. Phật dạy, chúng ta chọn lương thiện không phải vì ta mềm yếu, mà bởi vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của mỗi con người, “nhân chi sơ, tính bổn thiện”. Làm người thì không thể chọn con... xem chi tiết