đừng bao giờ mắc nợ hai thứ này kẻo cả đời mất phúc Bài Học Cuộc Sống 

Đừng bao giờ mắc nợ hai thứ này kẻo cả đời mất phúc

Dưới đây chúng tôi xin gửi tới bạn bài viết: Đừng bao giờ mắc nợ hai thứ này kẻo cả đời mất phúc. Mời bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ. Trong cuộc đời, có hai thứ người ta dễ mắc nợ nhất, đó là tiền bạc và tình cảm. Món nợ ân tình là món nợ khó trả nhất.... xem chi tiết
Lời Phật Dạy 

Hại 4 người này mất ngay phúc báo trong đời

Xét về phúc đức, theo nhân quả báo ứng thì có một số người bạn nhất định không được làm hại họ Nói một cách đơn giản, “nhân quả báo ứng” chính là làm thiện được quả báo thiện, còn làm các điều ác bị quả báo ác. “Luật nhân quả” chính là phương thức, qui tắc cùng định luật... xem chi tiết