Tình Yêu Thương 

2 điều tuyệt vời nhất trên thế gian

Với tôi trong cuộc sống có hai nguồn sức mạnh có thể thúc đẩy tôi tiến lên một cách mạnh mẽ… Thứ nhất là sức mạnh của ý chí, hay nói cách khác là trí tuệ của bộ não. Khi xác định cho mình một khát vọng sống. Sống không chỉ cho riêng bản thân mình (đó là một sự... xem chi tiết