Lời Phật Dạy Phát Triển Bản Thân 

Bạn luôn bị người khác đối xử bất công chính là do điều này

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình không làm sai điều gì nhưng lại luôn bị mọi người đối xử bất công? Khi đi áo trắng khi về áo thâm Một hôm trời nắng Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà ra thì mặc áo trắng, đi được nửa đường gặp trời mưa, quần áo ướt hết mới vào ẩn... xem chi tiết