Phát Triển Bản Thân Tình Yêu Thương 

Khi không có cha mẹ, anh em ai sẽ là người dang tay cứu giúp chúng ta trong cơn hoạn nạn?

Dẫu cha mẹ thương con nhưng con cái cũng chẳng thể ở bên cha mẹ mãi mãi được. Vậy khi cha mẹ, người thân không ở bên, ai sẽ là người cứu giúp chúng ta khi hoạn nạn? Họ có thể là người ta chưa từng gặp gỡ, chưa hề quen biết 2 cô gái trẻ đi học về tầm... xem chi tiết