Lời Phật Dạy 

13 điều tuyệt đối không nên nói nếu không muốn khẩu nghiệp đeo bám suốt đời

Có người nói: “Tôi không hề làm một việc xấu nào, sao có thể tổn hại đến phúc báo được?”. Kỳ thực bạn nên nhớ một điều tạo “khẩu nghiệp” cũng sẽ tổn hại đến phúc báo. Một người có mệnh tốt hay không, nhìn “khẩu đức” của người đó nhiều hay ít là biết. “Khẩu nghiệp” (nghiệp gây ra... xem chi tiết