Im lặng đúng lúc đúng chỗ mới là người trí tuệ cao hơn người

Người xưa có câu rằng: “Học nói thì chỉ mất hai năm, nhưng học im lặng thì phải mất cả đời!”. Trong cuộc đời, sẽ có lúc bạn nhận ra rằng ngàn lời nói chi bằng không nói lời nào. Hãy tham khảo 4 tình huống dưới đây: 1. Khi bị xem nhẹ, đừng nói lời oán giận Hãy nhớ... xem chi tiết