66 câu Phật học an nhiên tự tại

1. Sở dĩ người ta đau khổ vì mãi theo đuổi những thứ sai lầm. 2. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. 3. Hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. 4. Bạn... xem chi tiết