Phật dạy đây là những nỗi khổ của phụ nữ phải trải qua trong đời, đàn ông nên biết để thương vợ nhiều hơn 1

Để lại ý kiến của bạn