9 điều nên cho qua trong cuộc sống

? Cho qua mọi chuyện sẽ được yên,

nếu không khó được thuận duyên mọi điều

? Cho qua mọi sự hiềm khích,

nếu không sẽ khổ ghì ghìm vào nhau

? Cho qua những chuyện buồn phiền,

nếu không thì khổ triền miên lâu dài

? Cho qua khỏi đau sầu,

nếu không khổ lụy buồn rầu thê lương

? Cho qua lời nói trái tai,

nếu không nhớ mãi, chấp hoài mệt thêm

9 điều nên cho qua trong cuộc sống

? Cho qua là biết cách tu,

nếu không xả bỏ thiên thu nhớ đời

? Cho qua sẽ là bình an,

nếu không cứ chấp vô phương thanh nhàn

? Cho qua khỏe nhẹ thảnh thơi,

nếu không sao được một đời yên vui

? Cho qua hết việc buồn đau,

nếu không thì trước hay sau cũng thù.

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn