10 ân hận của con người

1. Bạn sống đến ngày cuối cùng nhưng vẫn chưa nghe được bài hát tuyệt diệu mà lẽ ra cuộc sống sẽ hát trong tâm hồn bạn.

2. Bạn sống đến ngày cuối cùng nhưng vẫn chưa trải nghiệm được quyền năng tự nhiên cho phép bạn làm những điều tuyệt vời và đạt được những thành tựu tuyệt vời.

3. Bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận ra mình chưa bao giờ khích lệ hay truyền cảm hứng cho bất cứ ai bằng tấm gương của mình.

4. Bạn sống đến ngày cuối cùng và đau khổ nhận ra rằng vì chưa bao giờ dám chấp nhận một rủi ro nào nên bạn chưa bao giờ nhận được phần thưởng sáng chói nào.

5. Bạn sống đến ngày cuối cùng và hiểu rằng mình đã đánh mất cơ hội trở thành một bậc thầy vì bạn tin rằng mình chỉ là một người bình thường.

10 ân hận của con người

6. Bạn sống đến ngày cuối cùng và cảm thấy ân hận vì bạn không bao giờ học được kỹ năng biến những nghịch cảnh thành chiến thắng huy hoàng.

7. Bạn sống đến ngày cuối cùng và đau khổ nhận ra bạn đã quên về cơ bản, làm việc là để đem lại lợi ích cho người khác chứ không chỉ vì bản thân mình.

8. Bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận ra bạn đã sống một cuộc sống mà xã hội khiến bạn nghĩ rằng bạn muốn sống, chứ không phải một cuộc sống mà bản thân bạn thực sự muốn sống.

9. Bạn sống đến ngày cuối cùng nhưng mới thức tỉnh trước một thực tế là bạn chưa bao giờ nhận ra những tài năng tốt nhất của mình

Và cũng chưa bao giờ chạm được đến thiên tài đặc biệt mà bạn được sinh ra với nó.

10. Bạn sống đến ngày cuối cùng nhưng mới khám phá ra rằng hẳn bạn đã có thể trở thành một nhà lãnh đạo và làm cho thế giới này tốt hơn nhiều.

Nhưng bạn đã từ chối nhiệm vụ đó chỉ vì quá sợ.

Và vì vậy bạn thất bại.

Và lãng phí một cuộc đời.

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn