Chuyện gì rồi cũng sẽ qua

Ngày xưa ở Trung Đông có một vị vua luôn khổ sở vì những cảm xúc vui buồn thất thường của mình.

Một điều nhỏ nhặt nhất cũng làm cho ông cảm thấy kích động, tạo nên những phản ứng mạnh mẽ ở nơi ông.

Nhà vua thường rơi vào cảm giác buồn chán thất vọng.

Một ngày kia, quá mệt mỏi với cuộc sống chính mình, ông cố tìm cách thoát ra khỏi tình trạng đó.

Vua cho mời một nhà Thông thái có tiếng đến.

Nhà vua nói với ông:

“Ông có thể cho ta điều gì đó mang lại cho ta sự quân bình, yên tĩnh và sáng suốt cho cuộc sống của ta không. Ta sẽ trả cho ông với bất cứ giá nào”.

“Thần sẽ tặng cho bệ hạ nếu ngài hứa là sẽ tôn trọng nó”

– Nhà Thông thái trả lời.

Nhà vua hứa sẽ làm theo lời ông dặn.

Ông trao cho nhà vua một chiếc vòng bằng vàng nhỏ.

Chiếc vòng có khắc dòng chữ:

“Chuyện gì rồi cũng sẽ qua”.

chuyện gì rồi cũng sẽ qua

Nhà vua thắc mắc hỏi, điều đó có nghĩa là gì?

Nhà thông thái không trả lời mà chỉ bảo: “Ngài nhớ luôn mang chiếc vòng này. Dù có chuyện gì xảy ra, trước khi ngài cho rằng chuyện đó là tốt hay xấu, hãy nhớ đưa tay chạm vào chiếc vòng và đọc lên những chữ này. Ngài sẽ luôn được bình yên”.

Chuyện gì rồi cũng sẽ qua là câu nói đơn giản mà có sức mạnh.

Những chữ khắc trên chiếc vòng này không hẳn là khuyên ta không nên vui mừng vì những điều tốt đẹp.

Chúng cũng không có ý tạo ra niềm an ủi cho bạn khi lâm vào tình huống khó khăn.

Chúng có một mục đích sâu hơn, giúp bạn nhận thức được tính chất ngắn ngủi tạm thời của mọi tình huống.

Bởi dù điều tốt hay xấu đều sẽ không mãi mãi.

Không chống đối, không phán xét, và không ràng buộc là ba khía cạnh của thứ tự do chân thật của một lối sống an nhiên tỉnh thức.

Trong cuộc sống, những lúc bất tịnh khởi sinh trong tâm khiến bạn không quản lý được cảm xúc của mình, hãy nhớ đến ba từ này, có thể nó sẽ giúp bạn bình tâm sáng suốt hơn để vượt qua.

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn