phật tính như một ngọn đèn, dù ta không nhìn thấy người thì người cũng sẽ thấy ta

Để lại ý kiến của bạn