ở đời sống khôn khéo không khó, cái khó là làm người thiện lương 1

Để lại ý kiến của bạn