người tính không bằng trời tính 1

Để lại ý kiến của bạn