người càng nhiều dục vọng thì tâm càng loạn, tai họa càng nhiều 1

Để lại ý kiến của bạn