không cần biết độc thân hay đã có chồng, phụ nữ cứ 30 thì phải nhớ thật kỹ điều này1

Để lại ý kiến của bạn