im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phúc 1

Để lại ý kiến của bạn