Học cúi đầu

Trong cuộc sống, khi gặp việc biết nhún nhường cúi đầu là một loại dũng khí.

Có thể hành động đó ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, vì tác thành cho người khác mà bản thân phải chịu thiệt thòi.

Nhưng đừng quên, khiêm nhường luôn là một đức tính tốt đẹp.

Nếu biết mỉm cười cúi đầu, bạn không chỉ nhận được sự vui vẻ mà còn nhìn thấy sự trưởng thành của chính mình.

Biết cúi đầu đúng lúc là người nhìn xa trông rộng.

Bạn có thể tranh luận hơn thua, cũng có thể động thủ để phân định cao thấp.

Nhưng sau đó thì được gì?

Tốt đẹp nhất cũng chỉ bành trướng tự ngã được một lúc, sau đó lại trở về trống không như cũ.

Đó là chưa kể những hậu quả khác có thể xảy ra.

học cúi đầu

Còn khi cúi đầu là một dạng tu dưỡng, thì xong việc sẽ không có muộn phiền mà chỉ còn một tấm lòng rộng mở.

Có lúc khom lưng sẽ không tốn sức, đôi khi nghiêng người cũng không quá khó khăn, quan trọng là đúng người đúng việc.

Cho nên cần học cách cúi đầu để ngày mai có thể ngẩng cao đầu.

Người biết cúi đầu thật sự, tương lai mới xứng đáng trở thành nhân vật đứng đầu.

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn