hãy luôn giữ tâm trí bình tĩnh để giải quyết vấn đề 1

Để lại ý kiến của bạn