duyên phận là thứ không cố ý theo đuổi thì có, bỏ tâm cố gắng lại chẳng thành 1

Để lại ý kiến của bạn