có một quy luật gọi là vô thường 1

Để lại ý kiến của bạn