Bạn sẽ giỏi hơn khi giao thiệp với những người giỏi hơn bạn

Rồi bạn sẽ có lúc nhận ra ai là những người thực sự có ảnh hưởng đến mình, ai không bao giờ và ai luôn luôn làm được điều đó.

Một khi đã nhận ra mình là ai và mình muốn gì, bạn cần đánh giá lại “Vòng Ảnh hưởng” của bản thân.

Người bạn hay giao thiệp sẽ là người bạn trở thành sau này.

Phương pháp “hình mẫu” vẫn chưa được tận dụng triệt để trong xã hội ngày nay.

Vì vậy, có một hình mẫu để noi theo là cực kỳ quan trọng.

Họ sẽ giúp nâng cao các chuẩn mực cho bạn và không để bạn tự mãn.

Họ sẽ khai sáng suy nghĩ cho bạn do bạn đang chơi ở mức độ cao hơn.

bạn sẽ giỏi hơn khi giao thiệp với những người giỏi hơn bạn

Hãy nhớ

Nếu chơi với 5 người tự tin, bạn sẽ là người thứ 6.

Nếu chơi với 5 người thông minh, bạn sẽ là người thứ 6.

Nếu chơi với 5 triệu phú, bạn sẽ là người thứ 6.

Nếu chơi với 5 kẻ ngốc, bạn sẽ là người thứ 6.

Nếu chơi với 5 kẻ cháy túi, bạn cũng sẽ là người thứ 6.

Điều này khó mà tránh được.

Đây chỉ là một khái niệm đơn giản, nhưng có thể tạo ra sự khác biệt lớn với thành công của bạn.

Chẳng có cách nào nhanh hơn để gia nhập top 5% trong ngành công nghiệp nhanh hơn thế này đâu.

Thế mà phần lớn mọi người lại chẳng làm điều đó.

Hãy tìm những người trong top, vì bạn sẽ trở nên giống những người bạn dành phần lớn thời gian của mình cho họ.

Niềm tin, thái độ và cách sống của họ sẽ lan truyền rất nhanh.

Khi bạn nâng tầm những người xung quanh mình, các tiêu chuẩn của bạn cũng sẽ lên theo.

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn