vì sao kẻ tiểu nhân trách người, quân tử thường trách mình 1

Để lại ý kiến của bạn