Vạn sự trên đời đều tùy duyên nhưng bạn đã thật sự hiểu nó chưa?

Theo đạo phật, mọi mối duyên trên đời đều bắt nguồn từ nhân quả.

Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà chưa tới lúc.

Vạn sự trên đời đều phải xét đến chữ “duyên”, gặp gỡ hay chia ly hết thảy đã có sự an bài từ trước.

Vậy vạn sự tùy duyên là gì?

Trên thế gian này, tất thảy mọi điều đều do nhân duyên hợp thành, nhân sinh của chính mình cũng là một đại nhân duyên.

Tùy duyên, chính là một loại thái độ sống thuận theo tự nhiên.

Không ai biết trước cuộc đời ta sẽ gặp gỡ ai, sẽ vấp phải việc gì, chỉ có thể tùy duyên.

Ở đời, có duyên hay vô duyên, thiện duyên hay nghiệt duyên đều đã định trước, tưởng có duyên mà vô duyên, tưởng vô duyên mà hữu duyên.

Theo đạo phật, mọi mối duyên trên đời đều bắt nguồn từ nhân quả.

Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà chưa tới lúc.

Cho nên, mọi mối duyên đều có lí lẽ, tránh không được, trốn không xong.

Có lẽ duyên đến rồi đi, nó không phải là hiển nhiên, nó là một quá trình.

Có duyên thì hợp, hết duyên thì tan, việc nào cũng vậy.

Cho nên, đừng vì tiếc nuối kết quả mà bỏ lỡ sự tươi đẹp của hành trình.

Đôi khi, cố chấp, tham lam chỉ làm duyên nghiệp thêm dày.

vạn sự trên đời đều tùy duyên nhưng bạn đã thật sự hiểu nó chưa

Trên đời này vạn sự luôn là tùy duyên, vì vậy bạn nên nhớ:

1. Có một số việc, vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ.

Có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng.

Có những nỗi đau, vừa cười lên đã tan thành bọt biển.

Có những hoàn cảnh, nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường.

2. Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa.

Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể đơn giản.

Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu, cũng có thể cạn.

3. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ chỉ biết khua chân múa tay.

Bạn không nên quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc của bản thân, còn lại mọi việc hãy thuận theo nhân duyên.

4. Đức Phật từng nói: Với người không có duyên, dù bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ.

Thực sự, vạn sự tùy duyên là vậy, ai hiểu được lẽ này ở đời thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, bởi có duyên thì hợp, hết duyên thì tan, việc nào cũng vậy.

Nhưng cuộc đời lắm ngả, nên hai chữ “tùy duyên” còn phải được hiểu theo một ý rất linh hoạt.

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn