vạn sự trên đời đều phải xét đến chữ duyên 1

Để lại ý kiến của bạn