tuổi già dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình 1

Để lại ý kiến của bạn