trưởng thành thực sự không nằm ở tuổi tác mà là ở nội tâm 1

Để lại ý kiến của bạn