trong bóng tối không có đẹp và xấu, chỉ là thiện và ác 1

Để lại ý kiến của bạn