tri kỉ – thứ tình cảm đặc biệt, đáng trọng nhất trên đời

Để lại ý kiến của bạn