thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau là do cách bạn thoả thuận với chính mình

Để lại ý kiến của bạn