thà bị ghét vì là chính mình còn hơn sống giả tạo 1

Để lại ý kiến của bạn