tâm rộng bao nhiêu niềm vui nhiều bấy nhiêu, bao dung càng nhiều có được càng nhiều 1

Để lại ý kiến của bạn