Tình Yêu Thương 

Viết cho người thầy vĩ đại – Người bạn lớn tuyệt vời – Người cha yêu thương

Bố yêu quý, con đã định viết một entry dành riêng cho bố từ rất lâu rồi, nhưng công việc, học hành bận rộn cứ cuốn con đi theo lộ trình riêng của nó nhưng ngày hôm nay con quyết định là không thể chậm trễ thêm nữa. Có lẽ khi bố đọc những dòng này con đã sang một... xem chi tiết