Kỹ Năng Công Sở 

Việc thì chẳng muốn bỏ, nhưng lòng mãi oán thán, ấy là vì còn điều chưa tỏ

Có những thời khắc bạn cảm thấy niềm tin với công việc như sụp đổ? Có hàng đống lý do để bỏ việc. Không chỉ có mình bạn, hầu hết chúng ta đều như vậy, nhưng liệu nghỉ việc có phải là cách tốt nhất? Tôi nhớ một hôm, sau bữa cơm trưa, tôi cùng một nhóm bạn đi dạo... xem chi tiết