Bài học quý giá từ con lật đật – vấp ngã và đứng dậy

Ngày nhỏ đọc Đô Rê Mon, tôi nhớ mãi tập 12 – Bà Ngoại. Nô Bi Ta ngã nằm khóc dưới sân ăn vạ, Bà Ngoại tóc bạc trắng bước ra, đặt con lật đật Daruma trước mặt Nô Bi Ta. Và cậu nín khóc. Con lật đật thuở ấy cứ day dứt mãi trong tôi về bài học quý... xem chi tiết