Vạn sự trên đời dù thay đổi đến đâu cũng không nằm ngoài đạo lý này

Cuộc sống vốn như mặt trời, mọc ở hướng Đông rồi sau một ngày lại trở về vị trí đó! Trên thế gian này, vốn không phải tất cả mọi chuyện đều đáng để bạn toàn tâm toàn ý đi làm, mà “khoảng trống” thích hợp cũng là một loại sắc thái của nhân sinh. Đời người nếu không có... xem chi tiết