Phát Triển Bản Thân 

Thiếu tự tin là hòn đá tảng lớn nhất ngăn cản bạn thành công

Thành công được tạo nên từ nhiều yếu tố, nhưng yếu tố tiên quyết không thể thiếu là sự tự tin. Ai sẽ tin bạn đầu tiên?  Tự tin rất đơn giản là tin vào bản thân, tin vào khả năng làm việc, khả năng suy nghĩ của mình. Tự tin giúp ta quyết đoán trong chọn lựa, thêm nghị... xem chi tiết
Lời Phật Dạy Phát Triển Bản Thân 

Tự cao chỉ là thể diện bên ngoài , tự tin cần phải từ bên trong nội tâm

Trong cuộc sống, ai cũng sợ bị người khác xem thường, vì vậy chỉ cần khi bản thân cảm thấy thấp kém hơn, liền đi chê bai hạ thấp người khác. Đó là một kiểu tâm lý bồi thường, tự đưa mình lên cao ở trên người khác để mà cảm thấy ưu việt hơn… Vì sao con người cần... xem chi tiết