Mỗi lúc gặp khó khăn, hãy tự hỏi mình đã cố gắng hết sức chưa

Nếu trên đường đời bạn gặp phải chông gai, hãy tự hỏi lòng mình đã cố gắng hết sức chưa? Nếu chưa, hãy tiếp tục cố gắng, còn nếu đã cố hết mình, thì đừng bao giờ ân hận. “Phải luôn cố gắng hết sức mình mỗi ngày”. Cha tôi luôn nói với tôi mỗi lần tôi gặp khó khăn... xem chi tiết