Bài Học Cuộc Sống Bài Học Tiền Bạc 

Đừng hỏi vì sao mình mãi nghèo, hãy xem tư duy của người giàu khác người bình thường ở chỗ nào?

Con người sở dĩ được coi là linh hồn của vạn vật đơn giản chỉ vì con người biết tư duy, mà trong đó nhóm người giàu làm kinh doanh được coi là một trong những nhóm người ưu tú trong xã hội con người, vậy lối tư duy và logic của họ khác người bình thường ở chỗ nào?... xem chi tiết
Phát Triển Bản Thân 

30 câu tự hỏi bản thân ngày đầu năm

TƯ DUY và NHẬN THỨC của con người thay đổi theo thời gian và từng cung bậc trải nghiệm sẽ giúp tư duy ngày càng tiến lên. Độ TRẢI NGHIỆM càng nhiều thì tốc độ phát triển càng cao. CÓ MỘT VỊ TỶ PHÚ TỪNG NÓI NÔM NA NHƯ SAU: CÓ NHỮNG NGƯỜI SỐNG 70 TUỔI NHƯNG CHẾT TỪ NĂM... xem chi tiết