Lời Phật Dạy 

Con người trách móc Phật không giúp đỡ, nhưng nguyên do là đâu?

Có nhiều người, họ tự nhận mình là những người thành tâm tín Phật, nhưng đến khi có việc không được như ý, họ lại luôn miệng trách móc: “Phật, tại sao ngài không giúp con?”. Câu chuyện ngắn dưới đây sẽ là bài học ý nghĩa cho tất cả chúng ta. Khi gặp thất bại hay khó khăn, chúng... xem chi tiết