9 quả báo nguy hiểm của chuyện bồ bịch và tình một đêm

Người xưa nói: “Vạn ác, dâm vi thủ” (trong vạn cái ác, tà dâm đứng đầu). Báo ứng của tà dâm quả thật rất đáng sợ. Dưới đây là 9 loại báo ứng nguy hại nhất của những chuyện ngoại tình, tà dâm, nhất định bạn phải đọc kỹ. Có câu: “No nê nhàn hạ sinh dâm dục“. Đời sống... xem chi tiết