Dù có gặp bao nhiêu khó khăn hãy cứ an nhiên, tin tưởng bản thân và vững bước

? Đừng mong muốn một cuộc sống đơn giản dễ dàng, hãy mong muốn ta có đủ Sức Mạnh để chịu đựng với khó khăn. ? Thước đo của cuộc sống không phải là những gì bạn đã tích lũy, mà là nhìn vào những gì bạn Cho Đi. ? Thật Dễ bộc lộ cảm xúc khi chiến thắng, nhưng... xem chi tiết