Lời Phật Dạy 

Buông những thứ không đáng để nhận lấy thứ xứng đáng hơn

Bạn có thể ngừng làm sống lại nỗi đau, và chọn để đi tiếp. Khi đức Phật còn tại thế, ngài có đặt một câu hỏi cho một vị Sa-môn là “Tuổi thọ con người dài trong bao lâu?” và vị Sa-môn đã trả lời rằng: “Chỉ dài bằng một hơi thở”. Đức Phật nói: “Đúng vậy. Ông là người... xem chi tiết