6 thứ không thể thiếu trên cuộc đời – Hãy xem bạn đã đủ

1. Không thể thiếu chữ “đức” Con người sống trên đời vốn dĩ đã là mệt mỏi, thiếu gì thì thiếu cũng không được thiếu chữ “đức”, thiếu chữ “lương tâm”. 2. Không thể thiếu chữ “tình”, con người sống trên đời cũng là vì một chữ “tình” Thuở nhỏ, chúng ta coi trọng tình bạn, bởi vì tình bạn... xem chi tiết