Lời Phật Dạy 

Thiền sư Thích Thanh Từ dạy cách thoát khỏi bể khổ rất đáng đọc

Đau khổ là điều không ai mong muốn trong cuộc sống, có khi vì cố chấp không chịu từ bỏ nên khiến bản thân đau khổ. Đức Phật đến với cuộc đời không gì khác ngòai việc chỉ bày cho con người một nếp sống hạnh phúc an lạc. Những lời dạy của Ngài thật giản dị nhưng lại hết... xem chi tiết