người phúc hậu mang trong tâm 3 đặc điểm này Bài Học Cuộc Sống 

Người phúc hậu mang trong tâm 3 đặc điểm này

Người phúc hậu, có thể khống chế mình, rong ruổi tứ hải; có thể giống như biển chứa cả trăm sông, lấy đức thu phục người. Mọi người đều sẵn lòng kết giao với người phúc hậu, bởi vì họ có thể khiến chúng ta cảm thấy yên tâm, cảm thấy tin tưởng. Cách đối nhân xử thế ai cũng... xem chi tiết
Lời Phật Dạy Phát Triển Bản Thân 

Cách tạo nghiệp tốt nhất cho bản thân chính là cách ta đối xử với người khác

Người xưa có câu: “Con người một khi sinh ra một niệm thiện, cho dù là chưa thực hiện thì Thần may mắn cũng đã đi theo. Con người một khi sinh ra một niệm ác, cho dù là chưa thực hiện thì hung Thần cũng đã đi theo.” Trong giáo lý đạo Phật, đối xử tốt với người khác... xem chi tiết
Bài Học Cuộc Sống Lời Phật Dạy 

Thiện niệm tồn tại trong tâm, ắt có Thần linh bảo hộ đến cuối đời

Có câu rằng: “Người đang làm, Trời đang nhìn”, nhất cử nhất niệm của thế nhân đều không thoát khỏi ánh mắt của Thần. Nên mới nói, dù thế nào cũng hãy là người lương thiện, như thế mới đắc được phúc báo, cũng được chư Thần bảo hộ. Người lương thiện trên đầu có linh khí, sẽ được Thần... xem chi tiết