Bài Học Cuộc Sống 

Thành công và thất bại

Người thành đạt thường biết mình muốn gì, có kế hoạch để đạt được điều mình mong muốn và dành phần lớn thời gian của mình vào việc đạt được mục tiêu. Ngược lại người thất bại thì không có mục tiêu nào trong cuộc sống, họ tin rằng tất cả thành công trên đời điều do ( Vận may... xem chi tiết
Lời Phật Dạy Tình Yêu Thương 

Đời người tựa ván cờ thành công hay thất bại đều nằm ở tâm thái

Trong cuộc sống, có những người dù có tài và học thức cao nhưng vẫn không thành công, có những người tuy rất bình thường nhưng vẫn luôn đạt được. Chuyện thành – bại, được – mất phụ thuộc rất lớn vào tâm thái của mỗi người… Tầm nhìn một người như thế nào, thì cuộc sống sẽ như thế... xem chi tiết